FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

 

  V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte tento formulár. Tovar prineste alebo zašlite poštou na adresu:

ALIBA.SK

Oto Špilaj

Čavoj 274

972 29 Čavoj

 

 Kupujúci :

 Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

  

• Číslo faktúry:................................................................................................

 

• Popis tovaru: ..............................................................................................

 

• Dátum prevzatia tovaru: ..........................................................................

 

• Meno a priezvisko spotrebiteľa: .............................................................

 

• Adresa spotrebiteľa: ..................................................................................

  

• Číslo účtu/kód banky: ........................................................................................

 

 

• Dôvod odstúpenia (nepovinné): .........................................................................

 

   

Dátum ...............................................................

 

 Podpis ...............................................................

 (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžte stiahnuť vo formáte .pdf  tu:  formular.pdf